Kvalificerade Managementtjänster

Kvalificerade managementtjänster på uppdragsbasis till små och medelstora företag

  • Lönsamhet

    Så gott som alla företag drivs för att skapa ett mervärde och med syftet att generera ett överskott. Lönsamhet handlar inte bara om intäkter och kostnader utan också om kassaflöde och kapitalbindning. Här kan Cpax hjälpa till att göra skillnad.

  • Investering

    Som företagare vet vi hur vi vill utveckla verksamheten. Tiden är en begränsande faktor och har en tendens att inte riktigt räckatill. Marknads- och maskininvesteringsbeslut baseras ibland mer på känslor än på en rationell analys. Här kan Cpax göra skillnad och bidra till ett bättre beslutsunderlag.

  • Kalkylering

    Det sätt vi använder för redovisning av resultat, produktprissättning och kostnadskalkylering har en avgörande betydelse för hur vi ser på vår verksamhet, kunder och produkter. Här kan Cpax hjälpa dig att få en ny syn på din lönsamhet och ge förbättringsverktyg.

Cpax AB

Cpax är ett litet oberoende konsultbolag och eftersom du har hittat till hemsidan så har du säkert redan träffat mig. Jag heter Håkan Karlsson och är den person som äger, driver och till stora delar är företaget som idag heter Cpax AB.

Våra Kunder